Baňkování

  • Uvolňování svalových spasmů pomocí baněk

  • Stimulace energetických drah v těle

  • Náprava polohy páteřních obratlů

Metoda vychází z tradiční čínské medicíny a pracuje s vnitřní energií každého člověka. Stimulace jednotlivých bodů, které se nacházejí na přesně daných drahách a které jsou využívány i v akupunktuře nebo akupresuře, umožňuje velice efektivně ovlivňovat jednotlivé orgány těla i jejich soustavy. Tímto způsobem můžeme řešit letité problémy, se kterými si pacient neví rady.

Sphere CARTE